Jubiler Białystok Warszawa. Rzemiosło na światowym poziomie - Radosław Świeńciński